#

Kẹp An Toàn Và Nam Châm Thu Hàng

Kẹp An Toàn A1 (Nam châm Ø 22mm)
Kẹp An Toàn A1 (Nam châm Ø 22mm)