#

Kẹp An Toàn Và Nam Châm Thu Hàng

Kẹp An Toàn A2 (Nam Châm Ø 16mm)
Kẹp An Toàn A2 (Nam Châm Ø 16mm)