#

Kẹp An Toàn Và Nam Châm Thu Hàng

Kẹp An Toàn A3 (Nam Châm Ø 12mm)
Kẹp An Toàn A3 (Nam Châm Ø 12mm)