#

Liên Hệ

Địa Chỉ: Đường Số 7 - Khu Công Nghiệp Hố Nai III - Huyện Trảng Bom -  Tỉnh Đồng Nai - Việt Nam
Điện thoại: 0084 0251 3983502 / 3985747
Fax: 0084 0251  3983503
Email: firstmetal_vn@vnn.vn

Số điện thoại